ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА БРАЗИЛ ТРЕЙД ЕООД С ДОМЕЙН www.brazil-bg.com

 

Общи условия за използване на интернет сайт и електронен магазин на Бразил Трейд ЕООД с домейн  www.brazil-bg.com,  както и за сключването на договор за покупко продажба на професионално кухненско, хладилно и барово оборудване

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията  между Бразил Трейд ЕООД с ЕИК: 202301417   BG202301417
Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична,1612 гр. София  ул. Балканджи Йово 4 етл1 ап.16
Данни за кореспонденция: email адрес: office@brazil-bg.com телефон: 02/ 8661791; 0886602686; 0887544142; 0887664817, наричан за краткост по нататък ПРОДАВАЧ и

ползвателите на сайта www.brazil-bg.com и електронния магазин , наричани за краткост КЛИЕНТИ:

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в онлайн магазина  https://brazil-bg.com
С използването на онлайн магазин www.brazil-bg.com , Вие приемате и сте съгласни с тези условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които www.brazil-bg.com предоставя продукти на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.brazil-bg.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.brazil-bg.com ще наричаме за краткост КЛИЕНТ

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.brazil-bg.com  или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.brazil-bg.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

II. Правила за използване на сайта

ПРОДАВАЧЪТ www.brazil-bg.com, като собственик на МАГАЗИНА Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички права и съответните означения. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел без съгласието на собственика. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове без съгласието на собственика е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.

III. Права и отговорности на страните

ПРОДАВАЧЪТ www.brazil-bg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни (налични) в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

IV. Ограничение на отговорността

МАГАЗИНА, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай, че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

V. Политика за защита на личните данни

С цел закупуването на продукти Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги.Ние сме администратор на лични данни ,вписан в регистъра на администратори на лични данни,воден от Комисията за защита на  личните данни, да събира, обработва и съхранява личните му данни,ако такива са предоставени.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към интернет сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство и/или с рекламна цел. Ако използвате тези хипер-връзки, ПРОДАВАЧЪТ www.brazil-bg.com не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност.

VI. Права и задължения

Съгласно условията на ПРОДАВАЧЪТ Бразил Трейд  ЕООД  с домейн www.brazil-bg.com Ви предоставя следната информация:

  1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
  2. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.
  3. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

VII. Промяна на цени на стоки

Посочените на сайта цени са в лева с включен ДДС

ПРОДАВАЧЪТ има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, МАГАЗИНА има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на КЛИЕНТА, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

В крайната цена не е включен транспорт и монтаж, освен в случаите описани по долу  в условия на доставката.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.

ПРОДАВАЧЪТ www.brazil-bg.com може да променя Общите Условия по всяко време без предупреждение към регистрираните потребители и посетители в портала. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

VIII. Условия за доставка

За да направи поръчка, КЛИЕНТЪТ  трябва да попълни необходимите данни на указаните места.Доставката може да бъде изпълнена по следните начини:

  • Получена лично от офиса, склада на ПРОДАВАЧА в гр. София
  • Или доставена от наш представител
  • Доставката ще бъде извършена от куриер в посочения от подателя адрес за доставка. Ако това се окаже невъзможно представител на магазина ще се свърже с подателя за уточняване на друг ден и час за доставка.

ПРОДАВАЧЪТ  има договорени отношения с куриерска фирма Econt Express за разнос на поръчки в цяла България. Клиентите ни  получават пратките си до 2 /два/ работни дни за всички населени места в България без изключение!

 Безплатна доставка при комплексни поръчки или поръчка на повече от два уреда с предварително с плащане по банков път.
Условието за безплатна доставка не важи когато се изпраща стока с наложен платеж.
Нашите клиенти ползват – 20% отстъпка от куриерската услуга на Econt Express.

Куриерската фирма Econt Express доставя пратките на посочените адреси на клиентите на Бразил Трейд ЕООД всеки работен ден, поръчки направени в почивните дни се обработват първия работен ден.

 IX. Приемане на поръчки

Регистрация и поръчка в сайта на , www.brazil-bg.com, могат да правят само юридически лица.

Всички поръчки, които подавате към ПРОДАВАЧЪТ се  обработват автоматично от Системата и се считат за приети, с получаване на email съобщение на адреса, който потребителя е посочил в регистрационната си форма.

Поръчки могат да се правят  в офиса, по телефона или на електронната ни поща.

Договорът за покупко продажба се счита за сключен след потвържаването от страна на ПРОДАВАЧА с изпращането на проформа фактура за плащане на КЛИЕНТА

X. Отказ от поръчани продукти

Клиентът се задължава  да прегледа оборудването /продукти/ в 1/ едно/ -дневен срок след получаването й и ако същото не отговаря на изискванията да уведоми незабавно Бразил Трейд ЕООД писменно и устно. Ако Клиентът не направи това,оборудването се смята за одобрено и прието като съответсващо на изискванията.

Клиента има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 24 часа  от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и не отговаря на техническите характеристики обявени на сайта. . Транспортните разходи при този случай са за сметка на Клиента и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно  Платената сума се възстановява на Клиента според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

XI. Монтаж

В случайте когато клиента има нужда от монтаж на оборудването, КЛИЕНТА се сързва писменно по e-mail и по телефон, за да бъде уговорена дата за посещение от сервизен техник,  както и определяне на дължимото възнаграждение за извършената работа.

XII. Гаранционни условия

Срокът за гаранционното обслужване на професионалните машини и съоръжения предоставени от Бразил Трейд ЕООД е 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо предавателен протокол.Изключение относно гаранционното обслужване имат машините производство на Scotsman-ice.

Гаранцията включва:отстраняване на фабрични дефекти, резервни части и разходи за труд.

Гаранцията не покрива дефекти причинени от неправилна експлоатация, неправилно съхранение на машините, консумативи, профилактика и почистване на съоръженията.

 

 

Top